KONKURS

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na ksiegarnie roku. Głosować można od 5.10 do 6.12.2017 roku na stronie:http://ksiegarnie.miastoliteratury.pl/glosuj/267/l lub stacjonarne w księgarniach. 

Głosujący będą mieć możliwość wygrania bonów podarunkowych na książki.

Plebiscyt instrukcja glosowania A4 (1)

 Plebiscyt na księgarnie roku Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorami konkursu "Plebiscyt na księgarnie roku Krakowa Miasta Literatury UNESCO" (dalej: Plebiscyt) są Gmina Miejska Kraków oraz Krakowskie Biuro Festiwaowe, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Organizatorzy Plebiscytu mają wyłączne prawo do nadawania statusu patronów medialnych i partnerów Plebiscytu.
 2. Organizacja Plebiscytuwpisuje się w założenia polityki kulturalnej Miasta Krakowa oraz stanowi część programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, obszar strategiczny: wspieranie rozwoju przemysłów ksiązki. Plebiscyt stanowi część realizowanego przez organizatorów programu wsparcia księgarń stacjonarnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 3. Celem Plebiscytu jest promocja księgarń stacjonarnych oraz antykwariatów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przez "księgarnię stacjonarną" rozumie się przedsiębiorstwo, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na detalicznej sprzedaży książek, a także innych wydawnictw i artykułów pokrewnych, takich jak: czasopisma, mapy, czy przewodniki, a działalność ta jest prowadzona w lokalu wyposażonym w odpowiednie urządzenia służące do ekspozycji i sprzedaży ww. artykułów.
 4. Do udziału w Plebiscycie dopuszcza się również antykwariaty stacjonarne położone na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Przez "antykwariat" rozumie się przedsiębiorstwo, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na detalicznej sprzedaży używanych książek, wydawnictw i artykułów pokrewnych w rozumieniu 1 ust. 3 niniejszego regulaminu. Antykwariaty biorą udział w Plebiscycie na tych samych zasadach co księgarnie stacjonarne.
 5. Plebiscyt nie jest skierowany do księgarń sieciowych. Przez "księgarnię sieciową" rozumie się księgarnię stacjonarną będącą częścią sieci dwóch lub więcej księgarń stacjonarnych posiadających zblizone nazwy, identyfikację graficzną i asortyment oraz będących właśnością tego samego podmiotu.

Wybór uczestników Plebiscytu i głosowanie

 1. Głosowanie w Plebiscycie organizowane jest co roku w okresie październik - grudzień.
 2. Wybór księgarni biorących udział w Plebiscycie dokonuje grono ekspertów powoływanych co roku przez organizatorów Plebiscytu (dalej: Grono Ekspertów), złożone z 6 członków - dziennikarzy kulturalnych, pisarzy i krytyków literackich, którego skład ujawniany jest do wiadomosci publicznej w dniu rozpoczęcia głosowania. Grono Ekspertów  dokonuje wyboru uczestników Plebiscytu w oparciu o swoją najlepszą wiedzę merytoryczną i specjalistyczną oraz w zgodzie z gównym celem Plebiscytu określonym w 1 ust. 3 niniejszego regulaminu podczas jednorazowego spotkania, odbywającego się przed terminem rozpoczęcia głosowania w danym roku. Dla podjęcia wyboru wymagana jest obecnść przynajmniej 4 członków Grona Ekspertów. Decyzje podjęte przez Grono Ekspertów są wiążące w odniesieniu do Plebiscytu, której dotyczą, a ich ewentualna zmiana wymaga zgody wszystkich członków Grona Ekspertów.
 3. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się w dwóch formach: stacjonarnej (poprzez prawidłowe wypełnienie karty do głosowania i umieszczenie jej w urnie oznaczoej logo Plebiscytu, znajdującej się w każdej księgarni biorącej udział w Plebiscycie), oraz internetowej (poprzez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie http://ksiegarnie.miastoliteratury.pl/
 4. Głosowanie odbywa się poprzez przyznawanie punktów w następujących kategoriach:

a) Jakość oferty książkowej (1-5)

b) Obsługa (1-5)

c) Atmosfera (1-5)

d) Dodatkowe atuty - specjalizacja oferty, program kulturalny, szybkość zamówienia (przy zamówieniu książki z hurtowni) (1-5)

W każdej kategorii można przyznać od 1 do 5 punktów, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 - najwyższą.

     5. Głosujący zobowiązany jest podczas głosowania do podania swojego adresu email celem ewentualnej weryfikacji głosu przez Organizatorów. Oddając głos, głosujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Plebiscytu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz zostaje poinformowany o możliwości weryfikacji głosu zgodnie z regulaminem Plebiscytu.

     6. Głosujący zobowiązany jest do podania w formularzu głosowania nazwy księgarni, na którą oddaje głos. Każda osoba może oddać maksymalnie jeden głos na tą samą księgarnię. W ramach jednej edycji Plebiscytu jest dopuszczalne oddawanie głosów na różne księgarnie.

     7. Gos należy oddać zgodnie z wytycznymi określonymi w 2 ust. 3-6 niniejszego regulaminu. Nieprawidłowo wypełnione karty do głosowania uznaje się za nieważne. 

Wybór zwycięzców Plebiscytu i nagrody dla zwycięskiej księgarni

 1. Po zakończeniu głosowania, Organizatorzy Plebiscytu dokonują podliczenia punktów zebranych z głosów złożonych we wszystkich księgarniach biorących udział w Plebiscycie oraz punktów złożonych drogą internetową. Ogłoszenie wyników Plebiscytu następuje co roku w dniu 13 grudnia (Dzień Księgarza) w ramach każdej edycji Plebiscytu.
 2. Pięć księgarń, które uzyska najwyższą łączną ilość punktów w głosowaniu otrzymuje na kolejny rok kalendarzowy po głosowaniu "Znak Jakości Krakowa Miasta Literatury UNESCO" z prawem do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych.
 3. Uzyskanie "Znaku Jakości Krakowa Miasta Literatury UNESCO" wiąże się z przyznaniem księgarn przez Organizatorów świadczeń promocyjnych, których zakres deklarowany jest każdorazowo przez Organizatorów w dniu rozpoczęcia głosowania w Plebiscycie. Świadczenia obejmują m.in. współpracę i wsparcie promocyjne oraz merytoryczne dla zwycięskiej ksiegarni na okres jednego roku kalendarzowego następującego po głosowaniu w Plebiscycie i nie podlegają renegocjacji po zadeklarowaniu przez Organizatorów.
 4. Spełnienie świadczeń promocyjnych przez Organizatorów odbywa się na podstawie jednostkowych umów zawieranych przez Organizatorów z podmiotami prowadzącymi księgarnie wyróżnione "Znakiem Jakości Krakowa Miasta Literatury UNESCO".

 

 

 

 

 

 

Bracka 14,
31-005 Kraków
Tel.: +48 530 769 530

pn-pt 09:00 - 21:00
sb-nd 10:00 - 19:00